Das FACT24 Logo in dunkelblau und cyan auf weißem Hintergrund mit Claim.

FACT24:s insatsområden:
Alarmering och krishantering

Alarmering

Olika persongrupper måste underrättas eller alarmeras omedelbart - i idealfall samtidigt. Men hur kan man förverkliga det under tidspress, med knappa personliga resurser och delvis med torftig information?

I sådana fall ger alarmerings- och krishanteringsservicen FACT24 värdefull hjälp.

Kalla in krisstabar

Vid ett IT- eller produktionsavbrott, en kidnappingssituation eller högvatten, måste medlemmarna i din krisstab alarmeras direkt, eventuellt även direkt på plats där krisen pågår.

Das Bild zeigt einen Leistand mit vielen Bildschirmen.

Storskalig alarmering

Ett svårt oväder drar in eller det sker en förpuffning i en kemifabrik. Nu krävs det en storskalig alarmering för att garantera säkerheten för de drabbade personerna. 

Das Bild zeigt ein Notausgang Schild, dessen Pfeil auf nach links deutet.

Alarmering av kristeam

Ett stort antal skadade personer eller utrymning av en hel företagslokal – nu måste du så snabbt som möjligt försätta dina medarbetare i beredskap eller alarmera de behöriga grupperna. 

Das Bild zeigt eine Weltkarte, in deren Hintergrund eine Computertastatur zu sehen ist, auf der ein Finger eine Taste betätigt.

IT-alerting

IT-avbrott har en massiv påverkan på alla processer och arbetsförlopp. Oavsett om det handlar om ett serveravbrott eller en hackerattack, du måste informera dina IT-specialister direkt för att undvika större skador. 

Das Bild zeigt digitale Darstellungen verschiedener Infrastrukturen.

Krishantering

För att kunna garantera en friktionsfri hantering under en kris är det viktigt att förbereda sig på flera olika scenarier. Läs nedan mer om möjliga krissituationer och hur FACT24 stödjer dig vid koordineringen före, under och efter en kris.

Kommunikationskriser

Om det råkar komma till en kommunikationskris, som en negativ rapportering i tidningar eller ”shitstorm” i sociala medier, krävs det snabb handling. FACT24 hjälper dig att agera på bästa sätt!

Das Bild zeigt einige Mikrofone, die in einer Reihe stehen. An einem der Mikrofone im Hintergrund steht ein Herr im Anzug.

Naturkatastrofer

Naturkatastrofer som tsunamin, jordbävningar eller oväder skiljer sig från varandra beroende på region eller land, ett har de dock alltid gemensamt: de har en stark påverkan på vardagen i ett företag.

Das Bild zeigt einen wolkenverhangenen Himmel, der durch einen großen Gewitterblitz erhellt wird.

Produktåterkallelse

Trots alla kontroller och förebyggande åtgärder kan det hända ibland att defekta eller potentiellt farliga produkter kommer ut i handeln. Nu måste alla involverade personer informeras omedelbart.

Das Bild zeigt eine gesprungene Glasscheibe.

Terrorangrepp

Terror och andra faror utifrån har den senaste tiden ökat över hela världen och står tyvärr numera ofta på dagordningen. Även ditt företag måste ställa in sig på sådana händelser!

Das Bild zeigt ein oranges Absperrband auf dem das Wort DANGER zu lesen ist.

Welcome to F24. Would you like to visit our website in English?

Select a different language here: