Das Bild zeigt eine Taschenlampe mit Lichtkegel in der Dunkelheit.

Bortfall av kritiska infrastrukturer

Ett omfattande strömavbrott, en allvarlig trafikolycka på motorvägen eller en strejk på flygplatsen. När infrastrukturen sätts ur spel har det en automatisk påverkan på det vardagliga livet. Även ditt företag borde vara förberett på sådana händelser. 


För att du ska kunna upprätthålla dina löpande affärsprocesser vid störning av kritiska infrastrukturer är den framåtblickande planeringen för ett inträffande av dylika scenarier en viktig del av hanteringen för kontinuerlig verksamhet. För att kunna genomföra de planerade åtgärderna och aktiviteterna optimalt behöver du ett effektivt verktyg som hjälper dig att behålla din handlingskraft i alla situationer.

FACT24 stödjer dig - i varenda fall! 

 

Med hjälp av Software-as-a-Service-lösningen FACT24 klarar du av alla viktiga uppgifter som du och din krisstab kan stöta på om det inträffar ett strömavbrott eller en strejk inleds. Med FACT24 kan du bl.a:

  • alarmera din krisstab och dina medarbetare, 
  • sätta upp en telefonkonferens, 
  • informera och involvera kunder, leverantörer och allmänheten,
  • delegera uppgifter och mycket mer

 

Alla vidtagna åtgärder under en händelse protokolleras revisionssäkert. På så sätt står dig all viktig information till förfogande för att genomföra vidare dokumentering och analyser.

Lär känna FACT24 gratis och låt dig övertygas av dess fördelar under hela 30 dagar.

FACT24 används i de mest olika omgivningar och scenarier – bortfallet av kritiska infrastrukturer är endast ett användningsexempel. Många företag använder FACT24 t ex, även för deras Incident-Management.

Vi är där för dig.

Vi är glada över ditt intresse för FACT24. Du kan registrera dig här (ej bindande) för att testa alarmerings- och krishanteringstjänsten gratis i 30 dagar. Under denna tid står tjänsten med samtliga funktioner hos FACT24 ultimate PLUS redo för dig att testa.

Har du frågor om FACT24? Fyll i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående. 

Är du kund hos F24 och har en supportförfrågan i samband med användningen av FACT24?

Fyll då i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående.

Denna support erbjuder vi på tyska och engelska. Vi vill därför be dig att formulera dina önskemål på tyska eller engelska.

*Obligariskt fält

Kontakt Sverige
Telefon: +46 8 655 26 11

Kontakt Storbritannien

Telefon: +44 1923 432715

Welcome to F24. Would you like to visit our website in English?

Select a different language here: