Das Bild zeigt ein Notausgang Schild, dessen Pfeil auf nach links deutet.

Mass-alarmering

Endast tre av otaliga scenarier i vilka ett stort antal personer måste informeras om hur man förhåller sig rätt: Det drar in ett kraftigt oväder, det sker en förpuffning i en kemifabrik eller lokalerna i ett storföretag måste utrymmas på grund av en händelse. 

I alla dessa fall krävs en snabb mass-alarmering för att kunna garantera säkerheten för de drabbade personerna. Alla personer i en viss omgivning, i en viss åldersgrupp eller i en särskild filial måste få tillgång till information.

För att kunna förbereda sig på en mass-alarmering så bra som möjligt, behöver du en lösning som hjälper dig före, under och efter en krissituation:

  • Före händelsen– Varje minut är viktig! Du behöver ett verktyg som både under förberedelsen och när situationen blir allvarlig kan användas enkelt och intuitivt.
  • Under händelsen – För att kunna koordinera situationen rätt är en kontinuerlig och aktuell informering om de alarmerade personernas status oumbärlig.
  • Efter händelsen – Den revisionssäkra protokolleringen av alla vidtagna åtgärder bidrar till att all viktig information är till hands för dokumentering och analysering. 


Här får du veta mer om mass -alarmering med FACT24.


Software-as-a-Service-lösningen FACT24 förenar dessa och många fler funktioner för en lyckad alarmering och en optimal krishantering. 

Med FACT24 alarmerar du: 

  • snabbt 
  • plats- och kvalifikationsbaserat 
  • från överallt

Mass-alarmering är endast exempel för användning av FACT24. Även vid alarmering av kristeamen kommer FACT24 till användning.

Vi är där för dig.

Vi är glada över ditt intresse för FACT24. Du kan registrera dig här (ej bindande) för att testa alarmerings- och krishanteringstjänsten gratis i 30 dagar. Under denna tid står tjänsten med samtliga funktioner hos FACT24 ultimate PLUS redo för dig att testa.

Har du frågor om FACT24? Fyll i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående. 

Är du kund hos F24 och har en supportförfrågan i samband med användningen av FACT24?

Fyll då i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående.

Denna support erbjuder vi på tyska och engelska. Vi vill därför be dig att formulera dina önskemål på tyska eller engelska.

*Obligariskt fält

Kontakt Sverige
Telefon: +46 8 655 26 11

Kontakt Storbritannien

Telefon: +44 1923 432715

Welcome to F24. Would you like to visit our website in English?

Select a different language here: