Banker och försäkringar

Störningar inom finans- och handelssektorn innebär i informationstidsåldern oftast höga kostnader. Visserligen förfogar banker och försäkringar ofta över ett visst krishanteringssystem, men för att kunna reagera i rätt tid när kriser uppstår och för att kunna avhjälpa störningar så snabbt som möjligt är en professionell krishantering nödvändig! Endast med hjälp av en professionell krishantering kan medarbetarna alarmeras snabbt och säkert och krisstabar kallas in i tidigt skede.  


FACT24 som högtillgänglig alarmerings- och krishanteringstjänst hjälper dig inte enbart att klara av nöd- och krissituationer utan stödjer dig även vid preventionsarbetet genom att genomföra övningar samt vid uppföljningen av kritiska situationer. T.ex. vid tekniska störningar och systemproblem, inbrott, strömavbrott, utrymning av byggnader eller andra faror.

 

FACT24 kan användas över hela världen och stödjer dig, anpassat till dina behov, i samband med din Business Continuity resp. krishantering.

Testa FACT24 gratis och ej bindande i 30 dagar och övertyga dig själv!

  • Användarrapport
Användarrapport

Nödfallhantering hos den ledande tyska transaktionsbanken

dwpbank satsar med FACT24 på en automatiserad alarmering i krisfall

Problemställning
Lösning med FACT24
  • Vid en farosituation, vid bortfall av en viktig IT-användning eller väsentlig resurs måste man reagera motsvarande snabbt i hela företaget. 
  • Att genomföra en detaljerad protokollerings av alarmeringsstegen var hittills inte möjligt men ska förverkligas i framtiden.
  • Med hjälp av alarmerings- och konferenstjänsten FACT24 kann man inom några minuter alarmera specialister samt medarbetarna i krisstaben på olika terminaler. Genom en kvalifikationsbaserad alarmering kan man målinriktat koordinera de rätta medarbetarna med de passande kunskaperna.
  • Tack vare en revisionssäker protokollering står all viktig information om alarmeringen och de vidtagna aktiviteterna till förfogande för att snare kunna genomföra dokumenteringar och analyser.

Vi är där för dig.

Vi är glada över ditt intresse för FACT24. Du kan registrera dig här (ej bindande) för att testa alarmerings- och krishanteringstjänsten gratis i 30 dagar. Under denna tid står tjänsten med samtliga funktioner hos FACT24 ultimate PLUS redo för dig att testa.

Har du frågor om FACT24? Fyll i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående. 

Är du kund hos F24 och har en supportförfrågan i samband med användningen av FACT24?

Fyll då i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående.

Denna support erbjuder vi på tyska och engelska. Vi vill därför be dig att formulera dina önskemål på tyska eller engelska.

*Obligariskt fält

Kontakt Sverige
Telefon: +46 8 655 26 11

Kontakt Storbritannien

Telefon: +44 1923 432715

Welcome to F24. Would you like to visit our website in English?

Select a different language here: