Energi

För företag i energibranschen utgör tekniska störningar, en brand, försörjningsproblem, sabotage eller läckage ett hot som måste tas på allvar. Om det inträffar en incident står säkerheten, skyddet av kritiska infrastrukturer samt fortsättandet av affärsprocesser i fokus. För att kunna garantera en professionell alarmerings- och krishantering är det ytterst viktigt att planera på förhand för att kunna möta dessa specifika utmaningar. FACT24 erbjuder dig för optimala förutsättningar för att vidta åtgärder vid sådana incidenter.

 

Med den pålitliga Software-as-a-Service-lösning FACT24 behåller du även i nödsituationer din fulla handlingskraft. Du kan reagera snabbt och smidigt genom att kalla din krisstab till internationella telefonkonferenser och rutinerat bearbeta tekniska störningar. Med hjälp av en revisionssäker protokollering får du alla detaljer från dina alarmerings- och krishanteringsåtgärder för att senare kunna genomföra dokumenteringar, redovisningar och analyser.

Du kan lita på stödet från FACT24 när du använder ditt Business Continuity Management!

  • Användarrapport
Användarrapport

Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH satsar på automatisering

Innovativ störningshantering ger nöjdare kunder hos Vattenfall

Problemställning
Lösning med FACT24
  • Vid en störning i energiförsörjningen kan det komma in ett stort antal telefonsamtal från drabbade personer. Dessa samtal ska automatiseras och ändå besvaras på ett kvalificerat sätt.  
  • Information från ledningsnivån måste ges inom väldigt kort tid.
  • Det krävs en tillförlitlig dokumentering av alla genomförda aktiviteter. 
  • FACT24 erbjuder hanteringslösningar för telefonsamtal (info-hotlines), som bearbetar det stora antalet inkommande samtal automatiskt och informerar uppringande kunder om orsaken och omfattningen av den inträffade störningen. 
  • Med hjälp av en platsbaserad alarmering på olika terminaler garanterar FACT24 ledningens snabba information vid en störning eller kris. 
  • Med hjälp av en revisionssäker protokollering av alla aktiviteter får du all viktig information för att senare kunna genomföra dokumenteringar, redovisningar och analyser.

Genom att använda FACT24 kunde Vattenfall optimera den interna och externa informationsspridningen vilket återspeglas i ett ökat antal nöjda kunder.

Vi är där för dig.

Vi är glada över ditt intresse för FACT24. Du kan registrera dig här (ej bindande) för att testa alarmerings- och krishanteringstjänsten gratis i 30 dagar. Under denna tid står tjänsten med samtliga funktioner hos FACT24 ultimate PLUS redo för dig att testa.

Har du frågor om FACT24? Fyll i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående. 

Är du kund hos F24 och har en supportförfrågan i samband med användningen av FACT24?

Fyll då i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående.

Denna support erbjuder vi på tyska och engelska. Vi vill därför be dig att formulera dina önskemål på tyska eller engelska.

*Obligariskt fält

Kontakt Sverige
Telefon: +46 8 655 26 11

Kontakt Storbritannien

Telefon: +44 1923 432715

Welcome to F24. Would you like to visit our website in English?

Select a different language here: