Flygtrafik

Som flygföretag är du ansvarig för både passagerare och din kabin- och markpersonal. Om det t.ex. uppstår en strejk, en olycks- eller terrorvarning kommer in, måste trafikcentralen kunna reagera inom ett fåtal sekunder.

Behåll din handlingskraft även i nödsituationer genom att du kallar in krisstaben med ett knapptryck, håller en ad hoc-telefonkonferens för ytterligare samtal angående krisläget eller alarmerar kvalifikationsbaserat särskilda medarbetare resp. hjälpkrafter. Även aktiveringen av tillhandahållna hotline-nummer för att kunna avlasta den egna infrastrukturen vid ett stort antal inkommande samtal kan krävas spontant.

FACT24 erbjuder dig full flexibilitet för att alltid kunna behålla överblicken i nöd- och krissituationer och kunna reagera på ett lämpligt sätt.

Övertyga dig själv gratis i 30 dagar om fördelarna med FACT24!

 • Användarrapport 1
 • Användarrapport 2
Användarrapport 1

Professionellt upprätthållande av flygtrafiken

Hos Condor är FACT24 den första timmens räddning

Problemställning
Lösning med FACT24
 • Condor måste kunna reagera direkt på störningar i flygtrafiken, t.ex. vid tekniska problem eller vid dåliga väderleksförhållanden
 • En flexibel sammansättning av krisstaben är av högsta relevans
 • Spontan inkoppling av krisstabens konferens där ytterligare beslut tas
 • Beroende på läget, finns det en möjlighet att koppla in ytterligare persongrupper, t.ex. lokala representanter på plats
Användarrapport 2

Beprövad i övningar och nödsituationer

Nödfallshantering med FACT24 på flygplatsen Köln Bonn Airport

Problemställning
Lösning med FACT24
 • Sekundär-alarmeringar har genomförts manuellt från flygplatsbrandårens kontrollrum via en telefonanläggning 
 • Alarmeringarna tog för lång tid och var för krångliga
 • På grund av anläggningens begränsade kapacitet stötte man på gränser som en modern trafikflygplats inte har råd med
 • Automatiserad alarmering med knapptryck - snabbt, enkelt och pålitligt
 • Flexibel alarmutlösning - via telefon, webb eller app
 • FACT24 växer med kundernas krav. Tack vare skalbarheten och SaaS (Software-as-a-Service)-lösningen kompletta klientförmåga kan även individuella önskemål från kunden förverkligas.

Vi är där för dig.

Vi är glada över ditt intresse för FACT24. Du kan registrera dig här (ej bindande) för att testa alarmerings- och krishanteringstjänsten gratis i 30 dagar. Under denna tid står tjänsten med samtliga funktioner hos FACT24 ultimate PLUS redo för dig att testa.

Har du frågor om FACT24? Fyll i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående. 

Är du kund hos F24 och har en supportförfrågan i samband med användningen av FACT24?

Fyll då i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående.

Denna support erbjuder vi på tyska och engelska. Vi vill därför be dig att formulera dina önskemål på tyska eller engelska.

*Obligariskt fält

Kontakt Sverige
Telefon: +46 8 655 26 11

Kontakt Storbritannien

Telefon: +44 1923 432715

Welcome to F24. Would you like to visit our website in English?

Select a different language here: