Industri

En produktionsanläggning måste utrymmas, en nödfallsövning ska genomföras, gas eller olja läcker ut eller en naturkatastrof är på väg – förberedelsen får dylika scenarier i ett industriföretag kräver pålitliga verktyg (tools). Högsta prioritet har då säkerheten för människor och miljö, skyddet av kritiska infrastrukturer och upprätthållandet av driftsprocesserna. FACT24 bidrar till ett friktionsfritt förlopp av din alarmerings- och krishantering och är därmed ytterst viktig för din Business Continuity Management (BCM). 

 

Med hjälp av Software-as-a-Service-lösningen FACT24 behåller du din flexibilitet och handlingskraft. Med ett knapptryck kan du inom några sekunder försätta alla viktiga ställen i beredskap via den centrala alarmeringen. Kontrollera din alarmeringsprocess centralt och översiktligt för att spara tid och för att snabbt kunna avhjälpa situationen.

Lita på FACT24 och förbered dig optimalt inför en nödsituation.

  • Användarrapport
Användarrapport

Larma medarbetare och leverantörer effektivare

Total Petrochemicals Frankrike implementerar FACT24 för att upprätthålla driftsäkerheten

Som ledande plasttillverkare i hela världen måste Total Petrochemicals kunna lita på sin säkerhetshantering.

Problemställning
Lösning med FACT24
  • Medarbetare och leverantörer måste informeras så snabbt so möjligt om situationen och om de vidtagna åtgärderna.
  • Total Petrochemicals behöver en automatiserad alarmeringslösning som uppfyller villkoren i avseende på snabbhet och pålitlighet.
  • Medarbetare och leverantörer informeras automatiserat om incidenter och störningar och ombeds, om så behövs, att ge ett svarsmeddelande.
  • Medlemmarna i krisstaben kan alarmeras med knapptryck – alla aktiviteter protokolleras revisionssäkert och kan användas efteråt för dokumenterings och analyser.
  • Avtalsenligt garanterad tillgänglighet

Vi är där för dig.

Vi är glada över ditt intresse för FACT24. Du kan registrera dig här (ej bindande) för att testa alarmerings- och krishanteringstjänsten gratis i 30 dagar. Under denna tid står tjänsten med samtliga funktioner hos FACT24 ultimate PLUS redo för dig att testa.

Har du frågor om FACT24? Fyll i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående. 

Är du kund hos F24 och har en supportförfrågan i samband med användningen av FACT24?

Fyll då i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående.

Denna support erbjuder vi på tyska och engelska. Vi vill därför be dig att formulera dina önskemål på tyska eller engelska.

*Obligariskt fält

Kontakt Sverige
Telefon: +46 8 655 26 11

Kontakt Storbritannien

Telefon: +44 1923 432715

Welcome to F24. Would you like to visit our website in English?

Select a different language here: