Logistik och transport

För att kunna garantera en säker och punktlig transport av personer eller gods är precisa organisationsförlopp samt planer för ett nöd- resp. katastroffall nödvändiga. I en nödsituation måste ledningspersonerna informeras så snabbt som möjligt, krisstaben samt kvalificerade specialister koordineras och info-hotlines för allmänheten inrättas med kort varsel.

Se till att du under en kris eller vid en katastrof har en effektiv och säker kommunikation – exempelvis vid lastningsskador, förlust av lasten, olyckor med farligt gods eller personolyckor. Starta en alarmering via olika vägar (telefon, webb eller app) från varje plats i världen. Så behåller du även i nödfall eller kriser din handlingskraft, kan reagera snabbt och vidta effektiva åtgärder. Du kan lita på FACT24, den pålitliga alarmerings – och krishanteringstjänsten.

Testa FACT24 idag – gratis och ej bindande!

Användningsfall

Problemställning
Lösning med FACT24
  • Under planeringen och genomförandet av transporter med farligt gods är det nödvändigt att ha ett kontinuerligt utbyte av information med de involverade specialisterna. Avsaknaden av en stabil och säker kommunikation är här ytterst kritisk. 
  • Vid en personolycka eller en förlust av gods måste krisstaben eller nödfallsteamet vara snabbt på plats. En manuell alarmering kräver mycket tid och är dessutom inte tillräckligt tillförlitlig.
  • FACT24 krishanteringsverktyget (tool) i kombination med den chiffrerade „Business Messengern“ TrustCase möjliggör en konfidentiell och säker kommunikation samt samarbete. 
  • FACT24 gör det möjligt att alarmera krisstaben eller nödfallsteamet via olika terminaler – plats- och kvalifikationsbaserat med endast en knapptryckning. Eftersom särskilt ett företag i transport- och logistikbranschen är ständigt i rörelse, kan alarmeringen utföras via olika kanaler som t.ex. med telefon, med F24 Alert! –appen eller startas via datorn.

Vi är där för dig.

Vi är glada över ditt intresse för FACT24. Du kan registrera dig här (ej bindande) för att testa alarmerings- och krishanteringstjänsten gratis i 30 dagar. Under denna tid står tjänsten med samtliga funktioner hos FACT24 ultimate PLUS redo för dig att testa.

Har du frågor om FACT24? Fyll i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående. 

Är du kund hos F24 och har en supportförfrågan i samband med användningen av FACT24?

Fyll då i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående.

Denna support erbjuder vi på tyska och engelska. Vi vill därför be dig att formulera dina önskemål på tyska eller engelska.

*Obligariskt fält

Kontakt Sverige
Telefon: +46 8 655 26 11

Kontakt Storbritannien

Telefon: +44 1923 432715

Welcome to F24. Would you like to visit our website in English?

Select a different language here: