Das Bild zeigt das ISO 27001 22301 Zertifizierungslogo.

Certifiering

Som världens första företag har vi låtit certifiera vårt integrerade hanteringssystem för informationssäkerhet (ISMS) och Business Continuity (BCMS) av ”The British Standards Institution” (BSI). 

 

BSI bekräftar med certifieringen officiellt: För kritiska affärsprocesser har F24 tagit fram ett integrerat hanteringssystem enligt de internationella standarderna ISO/IEC 27001:2013, ISO 22301:2012.

 

Informationssäkerhet och Business Continuity är för oss ytterst viktiga. Som ledande leverantör av lösningar för alarmering och krishantering är vi särskilt beroende av förtroligheten, integriteten och tillgängligheten av vår information och våra tjänster. Det utgör grunden för den av kunderna krävda säkerheten och tillförlitligheten – framförallt i krissituationer.

 

Certifieringen understryker kvaliteten av våra tjänster. Tack vare den integrerade metoden av bägge hanteringssystem har F24 plattformen för ett genomgående Business Continuity Management. F24-tjänsterna är på så sätt aven i nödsituationer tillgängliga. Alla nödvändiga affärsprocesser kan upprätthållas och fortsättas. Kunderna får med certifieringen säkerhet att all känslig information är skyddad enligt internationell god praxis.

 

En årlig granskning som genomförs av en oberoende och ackrediterad institution garanterar att F24 uppfyller dessa internationella standarder. Vart tredje år genomförs dessutom en återcertifiering.

 

Certifikaten är registrerade under följande nummer:

  • Informationssäkerhet: ISO/IEC 27001:2013     IS 561846
  • Business Continuity: ISO 22301:2012               BCMS 561848

Vi är där för dig.

Vi är glada över ditt intresse för FACT24. Du kan registrera dig här (ej bindande) för att testa alarmerings- och krishanteringstjänsten gratis i 30 dagar. Under denna tid står tjänsten med samtliga funktioner hos FACT24 ultimate PLUS redo för dig att testa.

Har du frågor om FACT24? Fyll i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående. 

Är du kund hos F24 och har en supportförfrågan i samband med användningen av FACT24?

Fyll då i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig omgående.

Denna support erbjuder vi på tyska och engelska. Vi vill därför be dig att formulera dina önskemål på tyska eller engelska.

*Obligariskt fält

Kontakt Sverige
Telefon: +46 8 655 26 11

Kontakt Storbritannien

Telefon: +44 1923 432715

Welcome to F24. Would you like to visit our website in English?

Select a different language here: