Hjälp och FAQ

FACT24 hjälper dig hantera kriser: du kan effektivt larma, hantera och övervaka krissituationer och alla processer dokumenteras på ett revisionssäkert sätt. Denna sida innehåller viktiga instruktioner och tips på hur du får ut det mesta av FACT24. Du hittar även svar på de vanligaste frågorna om produkt komponenterna i FACT24.

FACT24 How-To

FACT24 gör att du snabbt och säkert kan varna alla nödvändiga personer, däför kommer du alltid att hålla en översikt över krissituationer och fortsätta att agera. "hur gör man" ger ytterligare detaljerad hjälp till de viktigaste stegen i FACT 24.

Documentation av F24 krishanteringsverktyg

Krishanteringsverktyg (CMD) stöder dig i krissituationer där snabb åtgärd, beslut och ett smidigt flöde av vissa processer är av stor betydelse. Den här sidan förklarar verktygets många funktioner.

Trustcase App FAQ

F24 Messenger TrustCase fokuserar på säker kommunikation i händelse av en kris. Hur du bäst skapar och handerar dina kontakter och många andra vanliga frågor besvaras på den här sidan.

Welcome to F24. Would you like to visit our website in English?

Select a different language here: